Tag Archives: norge

Comet C/2022 E3 ZTF. February 14, 2023.

Comet C/2022 E3 ZTF and Aldebaran (in the constellation of Taurus). February 14, 2023. Photo details: Canon 800D, Borg 71FL, Sky Watcher Star Adventurer 2i. Location: Ørsta, Norway.
Finally, some clear skies. Just in time to image the comet’s passage in front of NCG 1647. Photo details: Canon 800D, Sigma 50-500mm (@414mm), Sky Watcher Star Adventurer 2i. Exposure: 60 seconds, ISO: 12800
Comet C/2022 E3 ZTF photographed on a moonlit and cloudy night. February 1, 2023. Photo details: Canon 800D, Sigma 50-500mm lens, Sky Watcher Star Adventurer 2i. Location: Ørsta, Norway.
Comet C/2022 E3 ZTF photographed on January 26, 2023. Photo details: Canon 800D, Sigma 50-500mm lens, Sky Watcher Star Adventurer 2i. Location: Ørsta, Norway.
Comet C/2022 E3 ZTF
Comet C/2022 E3 ZTF photographed on January 19, 2023. Photo details: Canon 800D, Sigma 50-500mm lens, Sky Watcher Star Adventurer 2i, Iso: 12800, exposure 1 minute. Location: Ørsta, Norway.

Svært lyssterk bolide. 19. november, 2022.

(Foto: Geir T. Birkeland Øye / Norsk meteornettverk / AMS 135) Den svært lyssterke boliden lyste opp himmelen i 5-6 sekund. Lysstyrken var fleire gongar sterkare enn fullmånen. 

Video av hendinga registrert frå Ørsta og Gaustatoppen:

Norsk meteornettverk.no | CNN.COM | BBC.COM |

Ein meteoroide frå verdsrommet dundra inn i jordatmosfæren i 19.08-tida laurdagskvelden den 19. november 2022. Det var ein bit av komet 2P/Encke som brant opp i møte med jorda sin atmosfære, stjerneskotet som lyste opp himmelen var tilhøyrande den årlege stjerneskotsvermen dei Nordlege Tauridene.

Så lyssterke stjerneskot vert gjerne kalla bolider. Boliden var synleg over store delar av sør-Noreg. Mange som var ute denne kvelden fekk seg eit lyssterkt minne for livet.

Meteoroiden kom inn i jordatmosfæren med snøggleik på 31,1 km i sekundet, og hadde ei masse på ca. 50-100 kilo. Storleiken på objektet var omtrent som ein badeball.  Fordi det dreier seg om kometrestar var objektet ein miks av is, stein og grus.

Boliden gløda frå 119,8 km over jordoverflata til han var utbrent (slokna) 64,5 km over jordoverflata vest for Florø. Denne hendinga førte dermed ikkje til meteorittar på bakken. 

Norsk meteornettverk har fleire kamera(stasjonar) over heile landet. Boliden laurdagskvelden vart registrert av to av dei. Eit på Gaustatoppen (samarbeid mellom Gaustabanen og Norsk meteornettverk), og eit i Ørsta (samarbeid mellom underteikna og Norsk meteornettverk). Informasjonen ovanfor er basert på Norsk meteornettverk sine analysar av observasjonen. 

(Tekst: Geir T. Birkeland Øye)

Very Bright Bolide. November 19, 2022.

(Photo / Video: Geir T. Birkeland Øye / Norwegian Meteor Network) Location: Ørsta, Norway.

A very bright meteor (a Northern Taurid) lit the sky over Southern-Norway at about 19:08 local time.

More information and videos can be seen on Norsk meteornettverk link.

The landscape was lit by the exploding bolide. Recorded by a DSLR aimed in the opposite direction.

(Photo: Geir T. B. Øye. Ørsta, Norway)